Disclaimer

Inspiration Tour neemt je privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid.

Inspiration Tour hecht waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van website Inspiration Tour, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)
Traffic data worden gegenereerd wanneer je computer verbinding maakt met Inspiration Tour en zijn niet voldoende alleen om je te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op Inspiration Tour te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

Copyright
Alle rechten op Inspiration Tour, dan wel op werken, ontwerpen, teksten, fotografisch-/beeldmateriaal, aangeboden diensten en producten, scripts en andere items op Inspiration Tour, berusten bij Inspiration Tour, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de Inspiration Tour in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door Inspiration Tour of de derde rechthebbende. Mocht u ondanks alle door Inspiration Tour in acht genomen zorgvuldigheid menen dat uw rechten en/of de rechten van derden worden geschonden, laat Inspiration Tour dat dan zo spoedig mogelijk weten via het e-mailadres info@inspirationtour.nl.

Eigendom fotografie: Inspiration Tour, Caparol, Luxaflex, Arte International, Hooked on Walls, Forbo, Miele, Cosentino, Moduleo, Faber, Solidfloor, Bruynzeel, Artelux, Kendix, De Ploeg,

Persoonsgegevens
Indien de bezoeker van Inspiration Tour zich opgeeft om informatie via post, mail of telefoon te ontvangen, wordt hij verzocht bepaalde persoonsgegevens aan Inspiration Tour te verstrekken (te weten: naam, e-mail, telefoon- en/of adresgegevens) en beschikt hij over de keuze zijn gegevens enkel te laten verwerken voor de specifieke vraag of tevens in de toekomst verdere informatie te ontvangen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Inspiration Tour. In dit laatste geval geeft een bezoeker Inspiration Tour toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Inspiration Tour met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.

De door de bezoeker aan Inspiration Tour beschikbaar gestelde gegevens worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zullen derhalve nooit zonder uw uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming worden verstrekt aan derden, zijn alleen voor het gebruik van Inspiration Tour en zullen enkel voor de bovengenoemde doeleinden worden gebruikt.

Op uw verzoek zal Inspiration Tour u
1) inzage geven in de door Inspiration Tour verwerkte gegevens,
2) uw gegevens aanpassen/actualiseren of
3) uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@inspirationtour.nl.